12 sierpnia (Szewce - Kielce)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 5.30

pobudka.

 

godz. 6.30

śniadanie, likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży.

 

godz. 8.00

Szewce, apel poranny przy pomniku upamiętniającym bitwę 18 września 1944 r. żołnierzy AK pod dowództwem Antoniego Hedy ps. „Szary”.

 

godz. 8.30

wymarsz na trasę do Kielc.

 

godz. 11.50

zgrupowanie uczestników Marszu na parkingu przy ulicy Wojciecha Szczepaniaka.

 

godz.12.00

przemarsz uczestników ulicami Szczepaniaka, Huzarską i ks. Piotra Ściegiennego na cmentarz wojskowy.

 

godz. 12.30

złożenie kwiatów na grobach poległych Legionistów i żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu wojskowym /ul. Ks. Piotra Ściegiennego/.

 

godz. 12.45 - 13.15

przemarsz z cmentarza wojskowego ulicą ks. Piotra Ściegiennego do skrzyżowania z ulicą Mariana Sołtysiaka do ul. Gagarina i następnie do ulicy Krakowskiej. Złożenie meldunku o przybyciu Marszu pod historyczną figurą Najświętszej Maryi Panny.

 

godz. 13.25

przemarsz ul. Krakowską- złożenie kwiatów pod Pomnikiem Czwórki Legionowej, ul. Jana Pawła II, Czerwonego Krzyża, Wesołą, Mickiewicza na Plac Wolności.

 

godz. 14.00 – 15.00

roczystość zakończenia Marszu na pl. Wolności, wręczenie odznak i nagród marszowych z udziałem najwyższych władz państwowych, wojskowych, i samorządowych.

     - Kompania Reprezentacyjna oczekuje na ulicy Czerwonego Krzyża i wprowadza kolumnę marszową na Plac Wolności,

      - wejście Marszu na Plac Wolności gdzie znajdują się już zaproszeni goście,

      - Komendant Marszu Dionizy Krawczyński składa Ministrowi Kasprzykowi meldunek o przybyciu Kadrówki,

      - ,,Hymn Państwowy" /orkiestra/ i wciągniecie flagi państwowej na maszt /poczet flagowy Wojska Polskiego/,

      - powitanie sztandarów,

      - wystąpienia okolicznościowe

             Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk,

             Komendant Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Dionizy Krawczyński,

      - wręczenie odznaczeń państwowych,

      - wręczenie Medali i Odznak ,,Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki", /ceremonię prowadzi Komendant Marszu/,

      - ceremonia złożenia kwiatów pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

 

Godz. 15.00-15.15 

defilada i przejście uczestników z Placu Wolności ulicą Mickiewicza, Wesołą, Czerwonego Krzyża, Jana Pawła II, Placem Najświętszej Marii Panny na plac przed Pałacem Biskupów Krakowskich /uwaga kawaleria nie bierze udziału w dalszych uroczystościach, ale wychodząc z Placu Wolności skręca w lewo w ulicę Słowackiego, a następnie ulicami Seminaryjską i Jana Pawła II przechodzi na zaplecze Wojewódzkiego Domu Kultury/.

 

godz. 15.15-15.45

uroczystość zakończenia Marszu pod Pałacem Biskupów Krakowskich z udziałem władz państwowych, samorządowych i wojskowych

      - wręczenie nagród w zawodach Marszowych,

      - okolicznościowe przemówienie Wojewoda Świętokrzyski,

      - apel pamięci i salwa honorowa,

      - złożenie kwiatów przed pamiątkową tablicą,

      - odczytane rozkazu rozwiązującego LIV Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej,

      - orkiestra gra ,,Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego",

      - rozejście się pododdziałów.

 

godz. 15.30-16.45

zwiedzanie Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego na Zamku i więzienia przy ulicy Zamkowej.

 

godz. 16.00

 dla wszystkich uczestników Marszu – poczęstunek parking pomiędzy WDK z stadion.  

 

Program prezentuje stan na dzień 27  lipca  2020 r. i może ulec nieznacznym zmianom

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s