Drukuj

4 sierpnia (Kraków)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 11.00

przyjazd  delegacji Marszu do historycznego  dworku w Goszycach.

 

Od godziny 12.00

meldowanie się uczestników na Sowińcu.

 

godz 18.00

apel na Kwaterze Legionowej Cmentarza Rakowickiego i  złożenie kwiatów na  miejscach związanych z Józefem Piłsudskim i czynem legionowym w Krakowie.

 

godz. 19.30

apel i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (bez zajmowania pasa drogowego).

 


5 sierpnia (Kraków)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz.15.00 

wyjazd z Sowińca na uroczystości  – autokary.

 

godz. 15.30

zbiórka uczestników Marszu przy ul. Oleandry 4. 

 

godz. 15.45

przemarsz uczestników w kolumnie zorganizowanej na Wawel.

 

Godz. 17.00

apel w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów i złożenie kwiatów na grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na grobie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Protektora Marszu w latach 2006–2009.

 

godz. 17. 30

uroczysta Msza św. na Wawelu.

 

godz. 18.40

przemarsz uczestników Marszu z Wawelu, przez Pl. o. gen. Adama Studzińskiego /złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim/ ulicą Grodzką, Rynek Główny,  Plac Szczepański.

 

godz. 19.15 – 19.30

odjazd autokarów z Placu Szczepańskiego.

 

godz. 19.30

wojskowa grochówka dla uczestników uroczystości.

 

godz.  20.30

uroczysty capstrzyk na Kopcu Józefa Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu ze złożeniem ziemi - uroczystość organizowana we współpracy z Komitetem Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego.

 

godz. 22.30

odprawa dowódców plutonów i drużyn marszowych z Szefem Trasy.

 


6 sierpnia (Kraków - Michałowice - Słomniki)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 4.15

pobudka.

 

godz. 4.30

śniadanie.

 

godz.5.30

pakowanie bagaży – samochody ciężarowe.

 

godz. 6.00

wyjazd – autokary MPK

 

godz. 6.30 – 6.45

zbiórka uczestników oraz kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i orkiestry na ul. Oleandry 4

 

godz. 7.00

uroczysty apel z udziałem władz państwowych, wojskowych i samorządowych

 

godz. 7. 50

przemarsz z orkiestrą al. 3 Maja oraz ulicami Piłsudskiego – Podwalem – św. Anny – przez Rynek – ul. Floriańską – Placem Matejki (złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza) – św. Filipa – Długą na Nowy Kleparz.

 

Z Nowego Kleparza uczestnicy przejeżdżają autokarami MPK do Michałowic.

 

godz. 9.00 – 9.30

przyjazd władz państwowych, wojskowych i samorządowych, gości, uczestników Marszu do Michałowic. Zgrupowanie przy trasie E7 po drugiej stronie jezdni patrząc od strony obelisku – pomnika.

 

godz. 9. 45

rozpoczęcie uroczystości. Złożenie kwiatów przy pomniku. Przejazd do dworku w Michałowicach.

 

godz. 11.30

start drużyn marszowych na szlak „Kadrówki”.

 

godz. 12.30

odjazd z dworku Lorenzów grupy 6 osób (powyżej 16 roku) na zawody strzeleckie do Słomnik.

 

godz. 13.00

zawody strzeleckie dla przedstawicieli Marszu i LOK w Słomnikach na strzelnicy w Słomnikach .

 

UWAGA:
drużyny Marszowe przedostatni punkt mają przy pomniku w Słomnikach. Dostają znicze, które samodzielnie zapalają przed pomnikiem.

 

Ok. 16.00

delegacja komendy marszu oraz miejscowych władz i kawalerii marszowej bierze udział w uroczystościach przed pomnikiem.

               -podniesienie Flagi Państwowej i Hymn Narodowy,

               -krótkie przemówienia,

               -wręczenie pucharów z zawodów strzeleckich,

               -ceremonia złożenia kwiatów,

               -pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego.

 

Ok. godz. 16.30

wojskowa grochówka wydawana na terenie Ludowego Klubu Sportowego Słomniczanka. 

 

Ok. godz. 17.00

uroczystość przed kościołem w Prandocinie z udziałem Kawalerii marszowej.

 

Godz. 18.30

obiadokolacja.

 

godz. 20.30

odprawa Komendy.

 

godz. 21.30

apel wieczorny; odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy.

 

godz. 22.00

capstrzyk.

 


7 sierpnia (Słomniki - Miechów)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 5.00

pobudka.

 

godz. 5.30 

śniadanie i pakowanie bagaży.

 

godz. 6.30

apel poranny i wymarsz na trasę. Drużyny pokonują trasę i kończą ją w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ulicy Bolesława Prusa.

 

UWAGA:

drużyny Marszowe przedostatni punkt mają przy pomniku w Miechowie. Dostają znicze, które samodzielnie zapalają przed pomnikiem.

 

Godz.13.50 

kawaleria marszowa zgrupowana na terenie Starostwa Powiatowego ulicami Targową, Wesołą i Jagiellońską wchodzi na Rynek. Posterunki wartownicze przy tablicy i przy pomniku. Reprezentacja komendy marszu oraz miejscowych Władź czeka z orkiestrą przy pomniku. 

 

godz. 14.00

 uroczystości na Rynku (Hymn,  Przemówienia,  składanie kwiatów, pieśń reprezentacyjna WP „My Pierwsza Brygada”). Po uroczystościach przemarsz kawalerii do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 (ul. Bolesława Prusa 2). Komenda marszu składa kwiaty przy pozostałych miejscach pamięci.

 

Godz. 14.30 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ul. Bolesława Prusa 2) – posiłek: bigos.

 

godz. 18.00

obiadokolacja.

 

godz. 20.30 

odprawa Komendy Marszu i  odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy.

 

godz. 21.00

 apel wieczorny.

 

Godz. 23.00

capstrzyk.


8 sierpnia (Miechów - Wodzisław)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 5.00 

pobudka.

 

godz. 5.30

śniadanie, likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży.

 

godz. 6.00

apel poranny i wymarsz na trasę.

 

UWAGA:

drużyny Marszowe ostatni punkt mają przy pomniku w Wodzisławiu. Dostają znicze, które samodzielnie zapalają przed tablicą i udają się do swoich miejsc zakwaterowania.

Zakwaterowanie na KS „Partyzant”, OSP i internat.

 

Godz.11.00

zgrupowanie komendy Marszu i kawalerii przed Wodzisławiem przy pamiątkowej tablicy na ulicy Krakowskiej (kawaleria marszowa) – złożenie kwiatów.

 

godz. 11.15

uformowanie kolumny marszowej przy mostku: orkiestra przedstawiciele władz. Przejście na ul. Krakowską i Pińczowską na Rynek – gdzie zatrzymują się wszyscy przy tablicy.

 

godz. 11.30

przemarsz ulicami Pińczowska, Krakowska i Rolnicza na cmentarz. Na cmentarz wchodzi delegacja Kadrówki oraz kawaleria marszowa. Konni pozostają przed cmentarzem.

W tym czasie kolumna Kadrówki przechodzi do zakwaterowania na stadion KS „Partyzant”.

 

godz. 17.00

posiłek na stadionie.

 

godz. 20.00

samochód strażacki z wodą do mycia (zapewnia gmina).

 

godz. 21.00

ognisko przy którym odbywa się konkurs wiedzy historycznej dla uczestników Marszu.

 

godz. 22.00

odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy i Sędzią Głównym Zawodów.

 

godz. 23.00

capstrzyk.


9 sierpnia (Wodzisław - Jędrzejów)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

Godz. 5.00

pobudka.

 

Godz. 5.30

śniadanie i pakowanie bagaży.

 

Godz. 6.30

apel poranny i wyjście do kościoła.

 

Godz. 7.00

msza święta.

 

Godz. 8.15

bezpośrednio po mszy, wymarsz do Jędrzejowa.

 

Godz. 12.00

Jędrzejów Msza św.  w klasztorze cystersów – delegacja marszu.

 

Godz. 13.30

uroczystości przed tablica na Rynku z udziałem delegacji Marszu, władz oraz kawalerii Marszowej.

 

godz. 14.00

przybycie do miejsca zakwaterowania w Jędrzejowie Zespół Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego, ul. Stefana Okrzei 63 (w godz. 13.00 – 19.00 – możliwość skorzystania z pryszniców na basenie miejskim, ul. Przypkowskiego 42).

 

Godz. 18.30

kolacja.

 

Godz. 23.00

capstrzyk.


10 sierpnia (Jędrzejów - Choiny nad Nidą)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

godz. 5.30

pobudka.

 

godz. 6.30

śniadanie i pakowanie bagaży.

 

godz. 7.45

apel poranny na placu Zespołu Szkół nr 2.

 

godz. 8.00

przemarsz ul. Okrzei i 11 Listopada pod siedzibę Starostwa Powiatowego.

 

godz. 8.15

uroczystości zakończone złożeniem kwiatów pod Dębem Niepodległości.

 

godz. 8.30

wymarsz do Choin nad Nidą (spod siedziby Starostwa ul. Sportową, ul. św. Barbary do ul. Piastowskiej).

 

13.00

zakwaterowanie w Chojnach nad Nidą.

 

od godz. 16.30

obiadokolacja.

 

godz. 18.00

zebranie posiadaczy Odznaki UMSK i wybory Komendanta LVI (41. po wojnie) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej w roku 2021.

 

godz. 20.30

apel wieczorny i ognisko.

godz. 23.00 – capstrzyk,


11 sierpnia (Choiny nad Nidą - Chęciny - Szewce)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

godz. 7.00

pobudka.

 

godz. 8.00

śniadanie i porządkowanie obozowiska.

 

godz. 9.00

apel poranny i wymarsz na trasę.

 

UWAGA:

drużyny Marszowe  punkt kontrolny mają na rynku w Chęcinach. Dostają znicze, które samodzielnie zapalają przed tablicą i idą dalej w trasę do Szewc.  

 

Godz. 12.00

uroczyste złożenie kwiatów przed tablicą na rynku przez władze i delegację marszu.

 

Godz. 17.00

kolacja w Szewcach.

 

godz. 19.00

woda dowieziona OSP.

 

godz. 20.30

apel na placu nagrody dla wyróżniających się uczestników, przemarsz na „doły śmierci” gdzie zapalamy znicze.

 

godzina. 23.00

capstrzyk.


12 sierpnia (Szewce - Kielce)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 5.30

pobudka.

 

godz. 6.30

śniadanie, likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży.

 

godz. 8.00

Szewce, apel poranny przy pomniku upamiętniającym bitwę 18 września 1944 r. żołnierzy AK pod dowództwem Antoniego Hedy ps. „Szary”.

 

godz. 8.30

wymarsz na trasę do Kielc.

 

godz. 11.50

zgrupowanie uczestników Marszu na parkingu przy ulicy Wojciecha Szczepaniaka.

 

godz.12.00

przemarsz uczestników ulicami Szczepaniaka, Huzarską i ks. Piotra Ściegiennego na cmentarz wojskowy.

 

godz. 12.30

złożenie kwiatów na grobach poległych Legionistów i żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu wojskowym /ul. Ks. Piotra Ściegiennego/.

 

godz. 12.45 - 13.15

przemarsz z cmentarza wojskowego ulicą ks. Piotra Ściegiennego do skrzyżowania z ulicą Mariana Sołtysiaka do ul. Gagarina i następnie do ulicy Krakowskiej. Złożenie meldunku o przybyciu Marszu pod historyczną figurą Najświętszej Maryi Panny.

 

godz. 13.25

przemarsz ul. Krakowską- złożenie kwiatów pod Pomnikiem Czwórki Legionowej, ul. Jana Pawła II, Czerwonego Krzyża, Wesołą, Mickiewicza na Plac Wolności.

 

godz. 14.00 – 15.00

roczystość zakończenia Marszu na pl. Wolności, wręczenie odznak i nagród marszowych z udziałem najwyższych władz państwowych, wojskowych, i samorządowych.

     - Kompania Reprezentacyjna oczekuje na ulicy Czerwonego Krzyża i wprowadza kolumnę marszową na Plac Wolności,

      - wejście Marszu na Plac Wolności gdzie znajdują się już zaproszeni goście,

      - Komendant Marszu Dionizy Krawczyński składa Ministrowi Kasprzykowi meldunek o przybyciu Kadrówki,

      - ,,Hymn Państwowy" /orkiestra/ i wciągniecie flagi państwowej na maszt /poczet flagowy Wojska Polskiego/,

      - powitanie sztandarów,

      - wystąpienia okolicznościowe

             Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk,

             Komendant Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Dionizy Krawczyński,

      - wręczenie odznaczeń państwowych,

      - wręczenie Medali i Odznak ,,Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki", /ceremonię prowadzi Komendant Marszu/,

      - ceremonia złożenia kwiatów pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

 

Godz. 15.00-15.15 

defilada i przejście uczestników z Placu Wolności ulicą Mickiewicza, Wesołą, Czerwonego Krzyża, Jana Pawła II, Placem Najświętszej Marii Panny na plac przed Pałacem Biskupów Krakowskich /uwaga kawaleria nie bierze udziału w dalszych uroczystościach, ale wychodząc z Placu Wolności skręca w lewo w ulicę Słowackiego, a następnie ulicami Seminaryjską i Jana Pawła II przechodzi na zaplecze Wojewódzkiego Domu Kultury/.

 

godz. 15.15-15.45

uroczystość zakończenia Marszu pod Pałacem Biskupów Krakowskich z udziałem władz państwowych, samorządowych i wojskowych

      - wręczenie nagród w zawodach Marszowych,

      - okolicznościowe przemówienie Wojewoda Świętokrzyski,

      - apel pamięci i salwa honorowa,

      - złożenie kwiatów przed pamiątkową tablicą,

      - odczytane rozkazu rozwiązującego LIV Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej,

      - orkiestra gra ,,Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego",

      - rozejście się pododdziałów.

 

godz. 15.30-16.45

zwiedzanie Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego na Zamku i więzienia przy ulicy Zamkowej.

 

godz. 16.00

 dla wszystkich uczestników Marszu – poczęstunek parking pomiędzy WDK z stadion.  

 

Program prezentuje stan na dzień 27  lipca  2020 r. i może ulec nieznacznym zmianom

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s