8 sierpnia (Miechów - Wodzisław)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 5.00
pobudka.


godz. 5.30
śniadanie, likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży.


godz. 6.00
apel poranny i wymarsz na trasę.


UWAGA:
drużyny Marszowe ostatni punkt mają przy pomniku AK.
Tam dostają znicze, które samodzielnie zapalają przed pomnikiem i udają się do swoich miejsc zakwaterowania. 
Zakwaterowanie na KS „Partyzant”, OSP i internat.

 


godz. 16.15
zgrupowanie uczestników Marszu przed Wodzisławiem przy pamiątkowej tablicy na ulicy Krakowskiej okolice parkingu przy hotelu „zameczek” (wszystkie plutony Marszowe – sprawdzanie listy obecności).


godz. 16.30
złożenie kwiatów i wymarsz.


godz. 16.45
uformowanie kolumny marszowej przy mostku: orkiestra, poczty sztandarowe. Przemarsz kolumny na Rynek gdzie złożone kwiaty przy tablicy.


godz. 17.00
przemarsz Kompanii ulicę Rolniczą gdzie przy kładce nad trasą S7 uroczystość nadania kładce imienia Czesława Bankiewicza „Skaut”.


godz. 17.20
uroczystość przy kładce – zgodnie z ceremoniałem. Po uroczystości rozformowanie uroczystości, ale delegacje przechodzą na cmentarz.


godz. 18.30
posiłek na stadionie.


godz. 19.00
samochód strażacki z wodą do mycia (zapewnia gmina).


godz. 21.00
nocne odwiedzenie cmentarza gdzie zapalane są znicze na mogiłach i równolegle prowadzony jest konkurs wiedzy o Legionach.


godz. 22.00
odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy i Sędzią Głównym Zawodów.


godz. 23.00
capstrzyk.

 

Program prezentuje stan na dzień 26.07. 2021 r. i może ulec nieznacznym zmianom.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s