Odsłony: 10685
Drukuj

4 sierpnia (Kraków)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 11.00
przyjazd delegacji Marszu do historycznego dworku w Goszycach.


od godziny 12.00
meldowanie się uczestników na Sowińcu.

UWAGA:
wyżywienie organizowane przez Marsz obowiązuje od dnia 6 sierpnia - śniadanie

 

godz. 15.00-19.00
na Sowińcu dostępny jest beczkowóz z wodą.


godz. 18.00
apel na Kwaterze Legionowej Cmentarza Rakowickiego i złożenie kwiatów na miejscach związanych z Józefem Piłsudskim i czynem legionowym w Krakowie.


godz. 19.30
apel i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (bez zajmowania pasa drogowego)

 

Program prezentuje stan na dzień 26.07. 2021 r. i może ulec nieznacznym zmianom.


5 sierpnia (Kraków)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 14.00 - 21.00
na Sowińcu dostępny jest beczkowóz z wodą.


godz.15.00
wyjazd z Sowińca – autokary.


godz. 15.30
zbiórka uczestników Marszu przy ul. Oleandry 4.


godz. 15.45
przemarsz uczestników w kolumnie zorganizowanej z kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego i orkiestrą z al. 3 Maja – ulicami Piłsudskiego – Podwalem – św. Anny – na Rynek – przejście Rynkiem w lewo w stronę ulicy Szewskiej /zatrzymanie kolumny marszowej i złożenie kwiatów w miejscu przysięgi Tadeusza Kościuszki/ - następnie obejście Rynku /w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegarowych/ wejście w ul. Grodzką i ulicą Grodzką na Wawel (wejście od strony ul. Bernardyńskiej).


godz. 17.00
apel w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów i złożenie kwiatów na grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na grobie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Protektora Marszu w latach 2006–2009.


godz. 17. 30
uroczysta Msza św. na Wawelu.


godz. 18.40
przemarsz uczestników Marszu z asystą wojskową i orkiestrą z Wawelu, przez Pl. o. gen. Adama Studzińskiego /złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim/ ulicą Grodzką, Rynek Główny, Plac Szczepański . Na Rynku Małym gdzie odbywa się Lekcja Śpiewania idzie tylko delegacja Marszu.


godz. 19.15 - 19.30
odjazd autokarów z Placu Szczepańskiego.


godz. 20.30
uroczysty capstrzyk na Kopcu Józefa Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu ze złożeniem ziemi - uroczystość organizowana we współpracy z Komitetem Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego.


godz. 22.30
odprawa dowódców plutonów i drużyn marszowych z Szefem Trasy i Sędzią Głównym Zawodów.

 

Program prezentuje stan na dzień 26.07. 2021 r. i może ulec nieznacznym zmianom.


6 sierpnia (Kraków - Michałowice - Słomniki)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 4.15
pobudka.


godz. 4.30
śniadanie.


godz.5.30
pakowanie bagaży.


godz. 6.00
wyjazd – autokary MPK.


godz. 6.30 - 6.45
zbiórka uczestników oraz kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i orkiestry na ul. Oleandry 4.


godz. 7.00
uroczysty apel być może z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, władz państwowych, wojskowych i samorządowych


godz. 7. 50
przemarsz bez orkiestry (nagłośnienie własne) al. 3 Maja oraz ulicami Piłsudskiego – Podwalem – św. Anny – przez Rynek – ul. Floriańską – Placem Matejki (złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza) – św. Filipa – Długą na Nowy Kleparz.


Z Nowego Kleparza uczestnicy przejeżdżają autokarami MPK do Michałowic.


godz. 9.00 - 9.30
przyjazd władz państwowych, wojskowych i samorządowych, gości, uczestników Marszu do Michałowic. Zgrupowanie przy trasie E7 po drugiej stronie jezdni patrząc od strony obelisku – pomnika.


godz. 9. 45
rozpoczęcie uroczystości. Złożenie kwiatów przy pomniku. Uczestnicy uroczystości zajmują miejsca na szosie E 7 vis a vis pomnika, poczty sztandarowe i orkiestra OSP sytuują się po obu stronach pomnika. Przewidywany czas uroczystości –10 minut. Wzorem lat ubiegłych konieczne jest zatrzymanie ruchu na trasie E7 na odcinku pomnika na czas trwania uroczystości (tj. ok. 10 minut). Po skończonej uroczystości uczestnicy wsiadają do autokarów i zostają przewiezieni do dworku w Michałowicach, gdzie nastąpią uroczystości przygotowane przez Gminę Michałowice, a po nich rozpoczyna się Marsz według marszruty ustalonej przez Szefa Trasy (z całkowitym wyłączeniem trasy E 7).


godz. 11.30
start drużyn marszowych na szlak „Kadrówki”, po dotarciu do Słomnik drużyny meldują się na stadionie.


godz. 12.30
odjazd z dworku Lorenzów grupy 10 osób (powyżej 16 roku) na zawody strzeleckie do Słomnik.


godz. 13.00
zawody strzeleckie dla przedstawicieli Marszu i LOK w Słomnikach na strzelnicy w Słomnikach.


ok. godz. 16.15 - 16.30
zgrupowanie drużyn marszowych i ustawienie ich w kolumnę marszową na placu Ludowego Klubu Sportowego Słomniczanka i przejście ul. Kościuszki na Rynek.


ok. godz. 17.00
wejście do Słomnik przed pomnikiem gdzie oczekuje Kawaleria, uroczystości zgodnie z planem:
-podniesienie Flagi Państwowej i Hymn Narodowy,
-krótkie przemówienia,
-wręczenie pucharów z zawodów strzeleckich,
-ceremonia złożenia kwiatów,
-pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego

ok. godz. 17.30
przemarsz kolumną marszową jezdnią z Rynku do Ludowego Klubu Sportowego Słomniczanka.


ok. godz. 18.00
uroczystość przed kościołem w Prandocinie z udziałem Kawalerii marszowej.


godz. 18.30
obiadokolacja.


godz. 20.30
odprawa Komendy.


godz. 21.30
apel wieczorny; odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy i Sędzią Głównym Zawodów.


godz. 22.00
capstrzyk.

 

Program prezentuje stan na dzień 26.07. 2021 r. i może ulec nieznacznym zmianom.


7 sierpnia (Słomniki - Miechów)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 5.00
pobudka.


godz. 5.30
śniadanie i pakowanie bagaży.


godz. 6.30
apel poranny. Mija termin zgłaszania chętnych do udziału w konkursach historycznych.


godz. 7.00
bezpośrednio po apelu wymarsz na trasę. Drużyny pokonują trasę i kończą ją w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ulicy Bolesława Prusa.

 

OSTATNI PUNKT KONTROLNY NA RYNKU I DRUŻYNY ZAPALAJĄ ZNICZE PRZED POMNIKIEM


godz.13.30
zgrupowanie uczestników na placu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 (ul. Bolesława Prusa 2) i przemarsz kolumny ulicami: Składową, Prusa, Konopnickiej, Racławicką, Wesołą i Jagiellońską na Rynek. Na ulicy Wesołej, róg Targowa dołącza orkiestra i kawaleria marszowa.


godz. 14.00
uroczystości na Rynku (Hymn, Przemówienia, składanie kwiatów, pieśń reprezentacyjna WP „My Pierwsza Brygada”), powrót na teren obozowiska.


godz. 15.00
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ul. Bolesława Prusa 2) – posiłek.


godz. 18.00
obiadokolacja.


godz. 20.30
odprawa Komendy Marszu i odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy i Sędzią Głównym Zawodów.


godz. 21.00
apel wieczorny.


godz. 23.00
capstrzyk.

 

Program prezentuje stan na dzień 26.07. 2021 r. i może ulec nieznacznym zmianom.


8 sierpnia (Miechów - Wodzisław)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 5.00
pobudka.


godz. 5.30
śniadanie, likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży.


godz. 6.00
apel poranny i wymarsz na trasę.


UWAGA:
drużyny Marszowe ostatni punkt mają przy pomniku AK.
Tam dostają znicze, które samodzielnie zapalają przed pomnikiem i udają się do swoich miejsc zakwaterowania. 
Zakwaterowanie na KS „Partyzant”, OSP i internat.

 


godz. 16.15
zgrupowanie uczestników Marszu przed Wodzisławiem przy pamiątkowej tablicy na ulicy Krakowskiej okolice parkingu przy hotelu „zameczek” (wszystkie plutony Marszowe – sprawdzanie listy obecności).


godz. 16.30
złożenie kwiatów i wymarsz.


godz. 16.45
uformowanie kolumny marszowej przy mostku: orkiestra, poczty sztandarowe. Przemarsz kolumny na Rynek gdzie złożone kwiaty przy tablicy.


godz. 17.00
przemarsz Kompanii ulicę Rolniczą gdzie przy kładce nad trasą S7 uroczystość nadania kładce imienia Czesława Bankiewicza „Skaut”.


godz. 17.20
uroczystość przy kładce – zgodnie z ceremoniałem. Po uroczystości rozformowanie uroczystości, ale delegacje przechodzą na cmentarz.


godz. 18.30
posiłek na stadionie.


godz. 19.00
samochód strażacki z wodą do mycia (zapewnia gmina).


godz. 21.00
nocne odwiedzenie cmentarza gdzie zapalane są znicze na mogiłach i równolegle prowadzony jest konkurs wiedzy o Legionach.


godz. 22.00
odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy i Sędzią Głównym Zawodów.


godz. 23.00
capstrzyk.

 

Program prezentuje stan na dzień 26.07. 2021 r. i może ulec nieznacznym zmianom.


9 sierpnia (Wodzisław - Jędrzejów)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 5.30
pobudka, samochód strażacki z wodą do mycia.


godz. 6.30
śniadanie i pakowanie bagaży.


godz. 7.30
apel poranny.


godz. 8.00
wymarsz do Jędrzejowa.


godz. 13.00
przybycie do miejsca zakwaterowania w Jędrzejowie Zespół Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego, ul. Stefana Okrzei 63 /w godz. 13.00 – 15.00 oraz 19.00 – 23.00 – możliwość skorzystania z pryszniców na basenie miejskim, ul. Przypkowskiego 42/.


godz. 17.20
zbiórka na placu szkolnym.


godz. 17.30
przemarsz na Plac Kościuszki.


godz. 18.00
apel wieczorny połączony z powitaniem na Placu Kościuszki pod Domem Przypkowskich w Jędrzejowie; po apelu zwiedzanie Muzeum Przypkowskich.


godz. 19.00
kolacja.


godz.20.30
spektakl teatralny o Marszałku Piłsudskim – Dom Kultury. Obecność dobrowolna, ale Główna Komisja Konkursowa i uczestniczy konkursu obecność obowiązkowa.


godz. 23.00
capstrzyk.

 

Program prezentuje stan na dzień 26.07. 2021 r. i może ulec nieznacznym zmianom.


10 sierpnia (Jędrzejów - Choiny nad Nidą)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

godz. 5.30
pobudka.


godz. 6.30
śniadanie i pakowanie bagaży.


godz. 7.45
apel poranny na placu Zespołu Szkół nr 2.


godz. 8.00
przemarsz ul. Okrzei i 11 Listopada pod siedzibę Starostwa Powiatowego.


godz. 8.15
uroczystości zakończone złożeniem kwiatów pod Dębem Niepodległości.


godz. 8.30
wymarsz do Choin nad Nidą (spod siedziby Starostwa ul. Sportową, ul. św. Barbary do ul. Piastowskiej).


ok. 13.00
zakwaterowanie w Chojnach nad Nidą.


od godz. 16.30
obiadokolacja.


godz. 19.00
zebranie posiadaczy Odznaki UMSK i wybory Komendanta LVII (42. po wojnie) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej w roku 2022.


godz. 20.30
apel wieczorny i ognisko.


godz. 23.00
capstrzyk.

 

Program prezentuje stan na dzień 26.07. 2021 r. i może ulec nieznacznym zmianom.


11 sierpnia (Choiny nad Nidą - Chęciny - Szewce)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

godz. 7.00
pobudka.


godz. 8.00
śniadanie i porządkowanie obozowiska.


godz. 9.00
apel poranny i wymarsz na trasę, zakwaterowanie w szkole w Chęcinach (kawaleria jedzie bezpośrednio do Szewc).


godz. 13.00
poczęstunek dla uczestników Marszu zorganizowany przez Urząd Gminy i Miasta Chęciny na terenie szkoły.


godz. 17.00
obiadokolacja.


godz. 20.00
zbiórka na placu szkolnym i wymarsz na rynek.


godz. 20.30
apel na Rynku.


godzina. 23.00
capstrzyk.

 

Program prezentuje stan na dzień 26.07. 2021 r. i może ulec nieznacznym zmianom.


12 sierpnia (Szewce - Kielce)

!!! UWAGA UCZESTNICY !!!

!!! PRZYPOMINAMY O RYGORZE SANITARNYM !!!

!!! NOSIMY MASECZKI I ZACHOWUJEMY ODSTĘP !!!

 

godz. 5.30
pobudka.


godz. 6.30
śniadanie, likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży.


godz. 8.00
Szewce, apel poranny przy pomniku upamiętniającym bitwę z września 1944 r. żołnierzy AK pod dowództwem Antoniego Hedy ps. „Szary”.


godz. 8.30
wymarsz na trasę do Kielc.


godz. 11.50
zgrupowanie uczestników Marszu na parkingu przy ulicy Wojciecha Szczepaniaka,\.


godz.12.00
przemarsz uczestników ulicami Szczepaniaka, Huzarską i ks. Piotra Ściegiennego na cmentarz wojskowy.


godz. 12.30
złożenie kwiatów na grobach poległych Legionistów i żołnierzy z wojny polskobolszewickiej na cmentarzu wojskowym /ul. Ks. Piotra Ściegiennego/.


godz. 12.45 - 13.15
przemarsz z cmentarza wojskowego ulicą ks. Piotra Ściegiennego do skrzyżowania z ulicą Mariana Sołtysiaka do ul. Gagarina i następnie do ulicy Krakowskiej. Złożenie meldunku o przybyciu Marszu pod historyczną figurą Najświętszej Maryi Panny.


godz. 13.25
przemarsz ul. Krakowską- złożenie kwiatów pod Pomnikiem Czwórki Legionowej, ul. Jana Pawła II, Czerwonego Krzyża, Wesołą, Mickiewicza na Plac Wolności.


godz. 14.00 – 15.00
uroczystość zakończenia Marszu na pl. Wolności, wręczenie odznak i nagród marszowych z udziałem najwyższych władz państwowych, wojskowych, i samorządowych.
- Kompania Reprezentacyjna oczekuje na ulicy Czerwonego Krzyża i wprowadza kolumnę marszową na Plac Wolności,
- wejście Marszu na Plac Wolności gdzie znajdują się już zaproszeni goście,
- Komendant Marszu Dionizy Krawczyński składa Ministrowi Kasprzykowi meldunek o przybyciu Kadrówki,
- ,,Hymn Państwowy" /orkiestra/ wciągniecie flagi państwowej na maszt /poczet do flagi Wojska Polskiego/
- powitanie sztandarów,
- wystąpienia okolicznościowe Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, Komendant Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Dionizy Krawczyński,
- wręczenie odznaczeń państwowych,
- wręczenie Medali i Odznak ,,Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki" /ceremonię prowadzi Komendant Marszu/,
- ceremonia złożenia kwiatów pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego.


godz. 15.00-15.15
defilada i przejście uczestników z Placu Wolności ulicą Mickiewicza, Wesołą, Czerwonego Krzyża, Jana Pawła II, Placem Najświętszej Marii Panny na plac przed Pałacem Biskupów Krakowskich /uwaga kawaleria nie bierze udziału w dalszych uroczystościach, ale wychodząc z Placu Wolności skręca w lewo w ulicę Słowackiego, a następnie ulicami Seminaryjską i Jana Pawła II przechodzi na zaplecze Wojewódzkiego Domu Kultury/.


godz. 15.15-15.45
uroczystość zakończenia Marszu pod Pałacem Biskupów Krakowskich z udziałem władz państwowych, samorządowych i wojskowych
- wręczenie nagród w zawodach Marszowych,
- okolicznościowe przemówienie Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz,
- apel pamięci i salwa honorowa,
- złożenie kwiatów przed pamiątkową tablicą,
- odczytane rozkazu rozwiązującego LIV Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej,
- orkiestra gra ,,Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego",
- rozejście się pododdziałów.


godz. 15.30-16.45
zwiedzanie Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego na Zamku i więzienia przy ulicy Zamkowej.


godz. 16.00
dla wszystkich uczestników Marszu – poczęstunek parking pomiędzy WDK z stadion.

 

Program prezentuje stan na dzień 26.07. 2021 r. i może ulec nieznacznym zmianom.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s